Wonen

In Luyksgestel staan bij de start van 2016 ruim 100 woningen te koop. Dat is erg veel. Van die woningen staan er steeds meer leeg. Leegstand zien we vooral in voormalige boerderijen in het buitengebied, maar ook in de oudere woningen in de dorpskern.

Daarnaast zien we dat de jeugd steeds minder passende woonruimte kan vinden en meer in de stedelijke gebieden gaat wonen. Woningen zijn  voor hen vaak te groot en te duur.

Visie

De woningenvoorraad van Luyksgestel is niet berekend op de toekomst. De vergrijzing vraagt dat er meer en meer “leeftijdsbestendige” woningen komen. De jeugd wil graag meer betaalbare starterswoningen. De particitiepatiewet dringt erop aan dat ouderen langer zelfstandig wonen. Dat vraagt om flexibiliteit door bijvoorbeeld woningen te (ver)bouwen met meerdere eenheden met een gezamenlijke woonkamer of het realiseren van zorgboerderijen. Woningsplitsing en zorgwoningen bij bestaande woningen realiseren zijn eveneens mogelijkheden.

Programma

De dorpsraad heeft in 2012 een thema-avond besteed aan dit onderwerp. We onderzoeken de destijds verkregen gegevens. We openen het gesprek met het gemeentebestuur om te onderzoeken of het huidige beleid perspectieven biedt. We bezien of de burgerpeiling van 2015 nieuwe gegevens oplevert.

Realisaties

Volgen nog.