Sjaan Janssens

Ik ben Sjaan Janssens- van Leeuwen, 57 jaar. Ik ben een geboren en getogen Luyksgestelse en woon op de Neerrijt.  Ik heb een man, drie kinderen en vier kleinkinderen. Velen onder jullie kennen mij wellicht van mijn werk bij de RSZK (waar ik al werk sinds mijn 16e), het St. Martinus Gilde of van de Zonnebloem.

Ik ben onlangs gestopt als voorzitster van de Zonnebloem. Ik heb deze taak 12 jaar vervuld en dat is de maximale termijn. Ik blijf echter nog steeds actief binnen de Zonnebloem. Ik zal ouderen bezoeken, activiteiten organiseren en ben aangesteld als vertrouwenspersoon.

Enkele maanden geleden werd ik door de voorzitter van de dorpsraad benaderd met de vraag of ik aan zou willen sluiten bij de dorpsraad. Er werd gevraagd of ik me bezig zou willen houden met het stukje zorg in Luyksgestel. Na wat wikken en wegen heb ik besloten om dit te gaan doen. Het lijkt mij een mooie uitdaging en een mooie combinatie met mijn werk.

Ik wil me vooral richten op de oudere inwoners van Luyksgestel. Ik vind het belangrijk dat zij niks te kort komen en niet vereenzamen. Ik heb me hier de afgelopen periode al wat in verdiept. Het valt me op dat er al veel activiteiten georganiseerd worden en er verschillende ondersteunende diensten zijn die hulp bieden aan de ouderen. Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor deze activiteiten en diensten. Dit zodat iedereen weet wat er in Luyksgestel mogelijk is op dit gebied. Daarnaast zou ik graag voor alle mensen die zorg nodig hebben, willen bekijken wat er mogelijk is om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen.

We kunnen het als dorpsraad echter niet alleen. Het is belangrijk dat we van de inwoners van Luyksgestel horen welke behoeften of knelpunten er zijn. Ik zou jullie dan ook willen vragen om goed te kijken, te luisteren en te signaleren welke behoeften/ knelpunten er zijn in Luyksgestel. Meld dit bij ons zodat wij ook weten wat er speelt. Alleen op die manier kan Luyksgestel zorgen voor en met elkaar!