Erwin Dolmans

Het vrijwilligerswerk als lid van de Dorpsraad in de afgelopen vier jaar was interessant en zinvol. Vandaar dat ik mij verkiesbaar stel voor een tweede periode. De cluster Verkeer was mijn taak en daarover is altijd genoeg te doen. Zoals het inventariseren van knelpunten in Luyksgestel en dit onder de aandacht brengen van de gemeente Bergeijk. Zo zijn recentelijk enkele splitsingen en kruispunten verbeterd en is een vrachtwagenbesluit genomen. Ook in de diverse klankbordgroepen zijn de belangen van ons dorp te behartigen, zoals over de N69 en de noordelijke ontsluiting van Bergeijk. Wensen zijn er nog diversen en daar zet ik mij graag voor in.

Daarnaast ben ik vanuit de Dorpsraad een jaar lang actief geweest voor MFA De Gestelberg. Concreet voor het verkrijgen van subsidies van goede doelen voor aanvullende inrichting van Den Eijkholt, De Galaxy en de Klepper. Het resultaat mag er zijn en geeft veel voldoening.

Voor wie mij nog niet kent: ik woon in het oude postkantoor van Luyksgestel, tegenover bakker Van Heeswijk en naast de Jumbo. Drie kinderen heb ik, tussen 11 en 15 jaar, en een lieve vriendin. Als director sales en marketing werk ik bij Rena Electronica in Zundert en soms ook van thuis uit. Mijn ZZP-activiteiten staan daarmee op een laag pitje. Verder ben ik af en toe bij fitness De Stap te vinden, al zou dat beslist vaker mogen zijn.