Buitengebied

Luyksgestel is van oorsprong een agrarische gemeente. Veel boerderijen hebben hun functie als landbouwbedrijf verloren. Toch heeft het buitengebied nog steeds het agrarische karakter. Dat moet zo blijven. Het huidige landbouwbedrijf vraagt om een ander soort bebouwing die vooral ontstaat door de schaalvergroting.

Visie

Schaalvergroting vinden we prima zolang het niet ons milieu en onze gezondheid aantast. De leegstand van de oudere en kleinere gebouwen kan worden ingeruild tegen de behoefte van de huidige landbouwbedrijven met hulp van EU-subsidies. Hiermee willen we oneigenlijk gebruik voorkomen. Wat we ook willen voorkomen is dat grote bedrijven met hun uitstoot van stank en fijnstof het milieu en de gezondheid van mensen aantasten.
Het buitengebied is ook natuurgebied. Dat maakt het buitengebied aantrekkelijk. Belangrijk is dat wallen, stukjes bos, bosjes, waterpoelen, sloten en beken zichtbaar zijn in het buitengebied.

Programma

De Dorpsraad stimuleert het gebruik van subsidies ter voorkoming van leegstand. De Dorpsraad zal initiatieven ondersteunen die meer balans brengen tussen het belang van de landbouw en die van de natuur in het landschap. De dorpsraad zal bezwaar aantekenen tegen de vergunningen voor bedrijven die met hun uitstoot van stank en fijnstof het milieu en de gezondheid dreigen aan te tasten.

Realisaties

Volgen nog.