Verenigingen

Inleiding:

Per 01-01-2017 telt Luyksgestel 36 sport-, en cultuurverenigingen alsmede 13 buurtverenigingen. Duidelijk is dat bijna elke Luyksgestelnaar betrokken is bij één of meerdere verenigingen.  De verenigingen spelen een belangrijke rol in ontmoeting en onderlinge binding.  De dorpsraad vindt het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en wil graag de verenigingen ondersteunen in hun doelen. De dorpsraad zou de verenigingen van dienst kunnen zijn om de samenwerking tussen de vereniging en de gemeente  te verbeteren.

De verenigingen verbinden mensen onderling. Als mensen elkaar kennen staan ze voor elkaar klaar.

Visie:

Doelstellingen:

  • De dorpsraad wil graag horen van het bestuur van de vereniging of er zaken zijn die het functioneren van de vereniging in de weg staan.
  • Wij willen op de hoogte blijven van de contactpersonen van alle verenigingen.
  • Wij zouden graag op de hoogte willen zijn van het aantal leden (passief en actief) en het aantal vrijwilligers.
  • Wij willen graag helder maken wat de dorpsraad voor de vereniging kan betekenen.

 

Programma:

Sport-, en cultuurverenigingen:

Er zijn een aantal knelpunten waar de dorpsraad in kan bemiddelen: Een vereniging heeft vaak 3  ‘knelpunten’: financiën; locatie en materialen; bestuur, aantal leden en vrijwilligers.

Financiën:  Bij de gemeente zijn er projectsubsidies mogelijk voor speciale activiteiten. Informeer hiervoor bij de gemeente. De dorpsraad zou subsidies in de gaten kunnen houden zoals deze jaarlijks vastgesteld worden door de gemeente, zodat deze gelijke tred houden met gelijkwaardige verenigingen binnen de gemeente Bergeijk.

Locatie en materialen: Met de Gestelberg hebben we een multifunctionele accommodatie in ons dorp die nog meer gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor het houden van vergaderingen of andere bijeenkomsten. Er zijn al een aantal voorbeelden van goede samenwerking tussen de verenigingen en het gebruik van voorzieningen en materialen. De dorpsraad kan onderlinge ruil van materialen stimuleren (of overbodig materiaal) en zou graag willen weten of hier belangstellig voor is.

Bestuur, leden en vrijwilligers: de dorpsraad kan bij problemen kijken of ze desgevraagd kan bemiddelen voor de vereniging.

 

Buurtverenigingen:

Een buurtvereniging is een vereniging van mensen die dicht bij elkaar wonen met ook een ontmoetings- en bindingselement.  Zij organiseren een paar keer per jaar bijeenkomsten zoals Sinterklaas, paaseieren zoeken, bowlingavonden, buurtfeesten e.d. Dit is zeker goed voor de leefbaarheid binnen een gemeenschap.

Ook de buurtpreventie komt veelal vanuit de buurtverenigingen wat de dorpsraad natuurlijk stimuleert. Het zou mooi zijn als de buurtpreventie over geheel Luyksgestel dekkend wordt, dus ook voor mensen die in een wijk wonen waar geen buurtvereniging is.

De overheid zou graag zien dat er mensen binnen een gemeenschap ook een signaal afgeven als er problemen in de buurt zijn met betrekking tot veiligheid, zorg en eenzaamheid, vandalisme e.d. Met betrekking tot zorg en eenzaamheid zou onze dorpsondersteuner benaderd kunnen worden. Wellicht dat zij een brug kan slaan naar de familie, buurt, zorggever e.d. In geval van vragen / problemen kan de dorpsraad de dorpsondersteuner inschakelen om contact te zoeken.

Realisaties