De toekomst van Bergeijk

De gemeente Bergeijk gaat graag in gesprek met haar  inwoners, verenigingen, onderwijs en bedrijfsleven om mee te denken/praten over de toekomstvisie. In de toekomstvisie staat wat voor soort gemeente Bergeijk is, wat de belangrijkste ambities van Bergeijk zijn en welke uitdagingen de gemeente heeft. De gemeente Bergeijk hecht veel waarde aan een sterke verbinding met haar burgers, verenigingen en ondernemers.  Daarom nodigen wij u graag uit mee te denken over de toekomst van Bergeijk. Dit kan tijdens de bijeenkomst die op 13 februari door de gemeente in Den Eijkholt  wordt georganiseerd. Aan de hand van stellingen gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van Bergeijk. Daarnaast wordt u geïnformeerd over het hoe en waarom van de toekomstvisie.  U kunt zich aanmelden boor de bijeenkomst via de website: www.bergeijk.nl/toekomstvanBergeijk of telnr. 0497-551455