Economie & Werk

Het beleidsplan voor Economie & Werk is nog in behandeling en wordt daarom later gepubliceerd.

Buitengebied

Luyksgestel is van oorsprong een agrarische gemeente. Veel boerderijen hebben hun functie als landbouwbedrijf verloren. Toch heeft het buitengebied nog steeds het agrarische karakter. Dat moet zo blijven. Het huidige landbouwbedrijf vraagt om een ander soort bebouwing die… Read More

Zorg

Er zijn wezenlijke veranderingen in de zorg gaande. Na een periode dat er voor elk probleem wel een betaalde oplossing werd gecreëerd, gaat nu een periode in waarin mensen voor noodzakelijk zorg weer meer op elkaar zijn aangewezen…. Read More

Cultuur

Visie Luyksgestel is trots op zijn culturele rijkdommen uit het verleden. Het behoud ervan is gewenst. Ook de karakteristieke Kempische langgevelboerderijen en het “aangelag” moeten zoveel mogelijk behouden blijven. Verder vormen het Gemeenschapshuis “De Gestelberg” en het openluchttheater… Read More

Leefbaarheid

Visie De bewoners van Luyksgestel hechten veel waarde aan de rust en de ruimte in en om het dorp. Er is een cultuur dat als er iets moet gebeuren men er samen de schouders onder zet. Men treft… Read More

Verkeer

Visie Verkeersveiligheid gaat boven alles en daar is het beleid van de Dorpsraad ook op gebaseerd. Tegelijkertijd moet er een balans worden gevonden tussen de doorstroom van het verkeer en de verkeersveiligheid. Dit laatste betekent voor ons primair… Read More